de situatie

Wat is er aan de hand?

In Oekraïne zijn verstandelijk en/ of lichamelijk gehandicapten een vergeten groep. Ze worden bestempeld als ‘niet belangrijk’ en ‘voegt niets toe aan de maatschappij’. De maatschappij ziet ze als een last en neemt het families kwalijk wanneer er een kind met een beperking in de familie aanwezig is. Als reactie daarop worden kinderen binnen gehouden en uit het zicht van de maatschappij. Er heerst schaamte en soms ook schuldgevoel omdat men denkt gestraft te zijn met een gehandicapt kind. De families die getroffen worden weten zich meestal geen raad. Er is weinig tot geen (medische) ondersteuning en ouders kunnen nergens terecht met de vragen die ze hebben. ‘Waarom praat mijn kind niet? Of Waarom leert mijn kind niet lopen?’ Artsen halen hun schouders op en zien er niet het nut van in zich druk te maken over deze kinderen. Medische behandeling kost veel geld en is veelal voor eigen rekening.

Ander probleem wat (vaak als gevolg van) in deze gezinnen ontstaat is armoede. Kinderen met een beperking hebben niet de mogelijkheid om naar (aangepast) onderwijs of naar een opvang te gaan. Oekraïne kent één type onderwijs en wanneer je daar niet in past dan heb je pech en blijf je thuis. Daardoor kan een van de ouders niet aan het werk, terwijl de inkomens in Oekraïne dermate laag zijn dat beide ouders eigenlijk wel moeten werken voor een basis levensonderhoud.

 

Geef een reactie

Mézovari – Oekraíne